Metria AB

Metria är ett ledande konsultföretag inom geografisk information, som hjälper kunder att samla in, förädla och använda geodata så effektivt som möjligt i sin verksamhet.

 

 

Metria AB

 

 

Har avtal med Metria.

 

S-Plan

Har goda kunskaper i S-Plan, har gått Södras utbildningar sedan S-Plan startades.

Goda erfarenheter i förbildstolkning.

 

Vi har ett långt samarbete med ForestMan.

 

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

pcSkog

Vi har ett långt samarbete med pcSkog från den tiden då pcDigg användes.

Vi ingår i Nätverket pcSkog.

Forest it Design

Forest it Design, grundat 1998, har utvecklats till en ledande distributör av tåliga, "ruggade", mobila datorer samt GIS/GNSS-lösningar.

Våra hand- och fältdatorer kommer från Forest it Design.

Esri Sverige

Esri Sverige är landets största leverantör av GIS (Geografiska Informationssystem).

Vi använder oss av programvaror från Esri.

ArcGIS

GeoSystem Delta DPS :

  • Bildbehandling
  • Kamera kalibrering
  • Blocktriangulering
  • 3D-kartering och dataredigering
  • Digitala höjdmodeller
  • Ortofoto med mosaikbildning
  • Kartutskrift
  • Blocktriangulering